Hoe pas je de vragen van het IAK toe in een memorie van toelichting?

Het kan best lastig zijn om de vragen van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) te integreren in de memorie van toelichting bij een nieuwe wet. Een voorbeeld waarin dat helder is gebeurd kan helpen.

Daarom brengen we graag de Energiewet onder de aandacht. Dat biedt een interessant voorbeeld van een expliciete beantwoording van de IAK-vragen in de memorie van toelichting, met een uitgebreide gevolgenbeoordeling en een aantal kwaliteitseisen.

Meer informatie

Heb je ook een best practice uit de beleidspraktijk die je zou willen delen met collega’s? Laat het gerust weten, via beleidskompas@kcbr.nl.

Laatst gewijzigd op: 19-5-2023