Toegang site openbaar

Inhoudsopgave

Wat betekent toegang tot het openbare deel van de site?

Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (KCBR) streeft ernaar zoveel mogelijk informatie over het ontwikkelen van beleid en regelgeving en uitvoeren van andere juridische taken beschikbaar te stellen voor burgers en bedrijven. Deze informatie is op het openbare deel van deze site - zonder inloggen - te raadplegen.

Terug naar boven

Voordelen van openbare toegang tot de site

  • Je kan gebruik maken van het Beleidskompas. Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid.
  • Je hebt toegang tot de Aanwijzingen voor de regelgeving. De aanwijzingen vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.
  • Je kan het Draaiboek voor de regelgeving lezen. In het draaiboek worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die bij het opstellen van regelgeving voor de gehele rijksdienst gelden.
  • Je kan de Handleiding Wetgeving en Europa raadplegen, die is geschreven voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met EU-regelgeving.
  • Je hebt toegang tot de Schrijfwijzer memorie van toelichting. Deze rijksbrede handreiking geeft praktische handvatten bij het schrijven van het algemeen deel van de toelichting op een wetsvoorstel, maar kan ook als inspiratiebron of checklist dienen voor de toelichting bij een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling.
  • Je kan informatie over het onderwerp Wetgevingsbeleid raadplegen.

Terug naar boven

Besloten gedeelte van de site

Het besloten gedeelte van de KCBR site betreft informatie die binnen de Rijksoverheid gedeeld kan worden, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens van ambtenaren of betaalde informatie. Deze informatie is alleen toegankelijk voor Rijksoverheidsmedewerkers met een KCBR account.

Terug naar boven

Inloggen of aanmelden voor meer toegang

Als je beschikt over een KCBR account, dan adviseren we je met je persoonlijk account in te loggen (rechtsboven), zodat je alle voor jou beschikbare informatie kunt raadplegen.

Heb je nog geen KCBR account en werk je bij de Rijksoverheid, dan kan je je aanmelden voor een KCBR account (rechtsboven).

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 29-3-2023