Aanwijzingen voor de regelgeving

De Aanwijzingen voor de regelgeving vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.

De huidige aanwijzingen zijn op 1 januari 1993 (Stcrt. 1992, 230) voor het eerst vastgesteld en nadien regelmatig gewijzigd. De 12e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) is op 1 juli 2024 (Stcrt. 2024, 20921) in werking getreden.

Op deze website zijn de Aanwijzingen voor de regelgeving te raadplegen en verrijkt met interne en externe hyperlinks. Dit houdt in, dat de genoemde wetten en aanwijzingen aanklikbaar zijn en direct te raadplegen. In de rechterkantlijn kan via 'Zoek op nummer' direct een nummer van de Aanwijzingen gevonden worden.

13e wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving

Het ontwerpbesluit houdende de dertiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving is in voorbereiding. De inwerkingtreding van de dertiende wijziging is voorzien in 2026.

Engelse vertaling van de Aanwijzingen

Het Center for International Legal Cooperation (www.cilc.nl) heeft een Engelse vertaling laten maken van de Aanwijzingen voor de regelgeving: Drafting instructions for legislation (2018) (PDF). Deze vertaling is bijgewerkt tot en met de 10e wijziging.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving via aanwijzingen@kcbr.nl.

Laatst gewijzigd op: 1-7-2024