Handleiding Wetgeving en Europa

Bijgaand vindt u de Handleiding Wetgeving en Europa, zoals herzien na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon dat op 1 december 2009 inwerking is getreden.

Deze Handleiding is bedoeld voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met EU-regelgeving. Daarbij gaat het niet om de grenzen die het EU-recht stelt aan het kunnen opstellen van nationale regelgeving, ook wel ‘autonome regelgeving’ door bijvoorbeeld de vrij verkeer bepalingen in de Verdragen, maar om de gevolgen van op Europees niveau vastgestelde regelgeving voor nationale regelgeving.

De Handleiding Wetgeving en Europa staat onder redactie van de Interdepartementale Commissie Europees Recht – Implementatie (ICER-I). De teksten worden geaccordeerd door het IOWJZ.

Deze versie is door het IOWJZ (Interdepartementaal Overleg Wetgeving en Juridische Zaken) goedgekeurd op 2 november 2017.

Meer informatie

Voor wijzigingen en suggesties kunt u contact opnemen met de ICER-I via handleidingwetgevingeneuropa@kcbr.nl.

Laatst gewijzigd op: 1-2-2022