Draaiboek voor de regelgeving

Over het Draaiboek

In het Draaiboek voor de regelgeving (Draaiboek) worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die voor de gehele rijksdienst gelden. Per ministerie bestaan daarnaast veelal nog voorschriften, die zijn toegesneden op het eigen specifieke werkterrein. Ook aan de interne organisatie van de ministeries wordt in het Draaiboek voorbijgegaan, gelet op de soms aanmerkelijke verschillen die op dit punt bestaan. Het Draaiboek heeft geen formele status. Het beoogt een beschrijving te geven van de wetgevingsprocedure; het schept zelf geen nieuwe normen.

Beheer

Het Draaiboek wordt door de interdepartementale Werkgroep Draaiboek voor de regelgeving bewerkt en vastgesteld door het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Wetgevingsbeleid (IHW). De werkgroep ontvangt graag uw suggesties voor aanvullende informatie (draaiboek@kcbr.nl).

Inhoudsopgave

Wetten (nr. 4-110)

Rijkswetten (nr. 111-128)

Initiatiefwetten (nr. 129-156)

Amvb's (nr. 157-193a)

Kleine koninklijke besluiten (nr. 194-206b)

Ministeriële regelingen (nr. 207-218)

Verdragen (nr. 219-266)

Modelbrieven en Formulieren

Bijlagen

Laatst gewijzigd op: 18-4-2023