Toegankelijkheid

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidsinstanties websites en mobiele applicaties toegankelijk moeten maken door toepassing van standaard EN 301 549.

Toegankelijkheid KCBR site

De website is herbouwd om te voldoen aan de toegankelijkheid. Deze nieuwe website is sinds 8 november 2021 online. Het benodigde onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar.

De toegankelijkheidsverklaring van de site kan je raadplegen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Toegankelijkheid Zetelverdeler app

De Zetelverdeler app is herbouwd om te voldoen aan de toegankelijkheid. De aangepaste app is sinds augustus 2021 in de app stores beschikbaar. Het benodigde onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar.

De toegankelijkheidsverklaring van de Zetelverdeler app kan je raadplegen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Laatst gewijzigd op: 1-12-2021