Toegankelijkheid

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidsinstanties websites en mobiele applicaties toegankelijk moeten maken door toepassing van standaard EN 301 549.

Toegankelijkheid KCBR site

De site moest uiterlijk 23 september 2020 voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De toegankelijkheidsverklaring van de site kan je raadplegen in het register van toegankelijkheidsverklaringen. DeĀ  toegankelijkheidsverklaring heeft nog betrekking op onze 'oude' KCWJ site. Binnenkort zullen we een nieuwe verklaring indienen die betrekking heeft op de toegankelijkheid van deze nieuwe KCBR site.

Toegankelijkheid Zetelverdeler app

De Zetelverdeler app moest volgens artikel 6c van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uiterlijk 23 juni 2021 voldoen. De app voldoet aan het besluit.

De toegankelijkheidsverklaring van de Zetelverdeler app kan je raadplegen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Laatst gewijzigd op: 5-11-2021