Privacy

Inhoudsopgave

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van je worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van de website van het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (www.kcbr.nl).

Terug naar boven

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (KCBR) is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ).

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat JenV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. JenV is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Je kan JenV hierop aanspreken.

Terug naar boven

Welke gegevens verwerkt het KCBR van mij en waarvoor?

Bij aanmelding voor een KCBR account worden navolgende gegevens gevraagd.

 • Functiegegevens
  In welke functie u voornamelijk werkzaam bent;
 • Persoonsgegevens
  Werk e-mailadres;
 • Nieuwsbrief
  Aanmelding.

Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor een KCBR account en naar welke informatie op onze site je voorkeur uitgaat.

Terug naar boven

Waarvoor gebruikt het KCBR mijn gegevens?

 • Dienstverlening
  Het KCBR verwerkt gegevens in de eerste plaats om onze diensten te kunnen leveren, zoals het toegang verschaffen tot de besloten onderdelen van de KCBR site.
 • Informeren
  Het KCBR verwerkt gegevens om gebruikers van de website te informeren via bijvoorbeeld de maandelijkse digitale nieuwsbrief of een uitnodiging voor de Dag van de Wetgeving.
 • Rapportage
  Het KCBR verwerkt website bezoekgegevens in bulk en geanonimiseerd voor het uitvoeren van statistische analyses. Op basis van die analyses wordt de website geëvalueerd en waar nodig verbeterd.
 • Contact
  Het KCBR verwerkt gegevens om in contact te treden met gebruikers.

Terug naar boven

Op grond waarvan verwerkt het KCBR mijn gegevens?

Het KCBR moet het gebruik van je persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor het betreffende doel.       

Het KCBR kan alleen met je toestemming de persoonsgegevens verwerken die je invult op het aanmeldingsformulier voor een KCBR account. Daarom wordt op het aanmeldingsformulier expliciet naar deze privacyverklaring verwezen. Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens vóór de intrekking van je toestemming.

Terug naar boven

Hoe komt het KCBR aan mijn gegevens?

Het KCBR ontvangt enkel de gegevens die je zelf via het aanmeldingsformulier verstrekt.

Terug naar boven

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Het KCBR verstrekt je gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken.

Terug naar boven

Hoe beschermt het KCBR mijn gegevens? (beveiliging)

Artikel 32 van de AVG verplicht het KCBR om passende maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet het KCBR door altijd gebruik te maken van de laatste veiligheidsupdates.

Terug naar boven

Hoe lang bewaart het KCBR mijn gegevens?

Je persoonsgegevens worden bewaard totdat bij ons bekend is dat je niet langer werkzaam bent bij de organisatie en functie op basis waarvan je een KCBR account hebt ontvangen. Je kan je gegevens na inloggen zelf bewerken of verwijderen of een verzoek hiertoe doen via contact opnemen met het KCBR.

Terug naar boven

Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht op inzage in je gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van je gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je gegevens (artikel 18). Tevens heb je het recht om je gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen (artikel 20).

Terug naar boven

Wat is het cookiebeleid van het KCBR?

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Wij zijn daarom verplicht om aan iedere bezoeker van deze website toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. De website van het KCBR maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van web statistieken. Er worden tijdens je bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan het KCBR zelf. 

Terug naar boven

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Cookies zijn kleine computerbestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op, zoals bijvoorbeeld naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen je voorkeuren in interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kan je zelf op ieder moment verwijderen via je browser. 

Terug naar boven

Welke cookies gebruikt kcbr.nl?

Deze website maakt gebruik van cookies voor onderzoek naar websitegebruik. De cookies geven algemene informatie over wat je doet op de website. Welke pagina's bezoek je, in welke volgorde en welke zoektermen gebruik je? Met deze gegevens zijn web statistieken te maken die ons helpen om de website nog gebruiksvriendelijker en beter te maken. Nogmaals: deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze zijn niet te herleiden naar wie je bent. De website van het KCBR verzamelt de gegevens met het statistieken programma Piwik.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik geen cookies accepteer?

Op kcbr.nl heb je de keuze om cookies te accepteren of dit niet te doen. In beide gevallen wordt u doorgeleid naar de website van het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving en wordt je de toegang niet ontzegd. Wanneer je cookies niet accepteert, zal de website nog steeds volledig functioneren. Het KCBR krijgt dan echter geen waardevolle inzichten in het gebruik van de website om deze verder te verbeteren. Wij stellen het uiteraard op prijs als je wel toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.  

Terug naar boven

Heb je vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt je op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met het KCBR.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht in te dienen.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 11-9-2023