Rijkshuisstijl

De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de rijkshuisstijl moeten voeren. Dit zijn ministeries, inspecties, (uitvoerings)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders.

Doel rijkshuisstijl

De invoering van één logo en huisstijl was de randvoorwaarde voor een herkenbare en toegankelijke Rijksoverheid. Want ontkokering in beleid, uitvoering en dienstverlening kan niet zonder eenheid in communicatie. Door de invoering van één logo en huisstijl is de Rijksoverheid direct als afzender herkenbaar.

Rijkshuisstijl van de site

Bij de herbouw van deze site eind 2021 is de site aan de Directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voorgelegd ter toetsing op correct gebruik van de rijkshuisstijl.

Laatst gewijzigd op: 5-11-2021