Beleid en regelgeving ontwikkelen

De beleidscyclus (PDF) geeft een schematisch beeld van de manier waarop beleid tot stand komen. Door op een onderdeel van de beleidscyclus te klikken kom je automatisch terecht bij een pagina met relevante informatie.

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid.

De pagina Partners in beleid geeft een overzicht van organisaties, hulpmiddelen en instrumenten die je kunnen helpen bij het maken van beleid en wet- en regelgeving.

De Aanwijzingen voor de regelgeving vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.

In het Draaiboek voor de regelgeving worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die bij het opstellen van regelgeving voor de gehele rijksdienst gelden.

De Handleiding Wetgeving en Europa is geschreven voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met EU-regelgeving.

De Schrijfwijzer memorie van toelichting geeft praktische handvatten bij het schrijven van het algemeen deel van de toelichting op een wetsvoorstel, maar kan ook als inspiratiebron of checklist dienen voor de toelichting bij een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling.