Beleid en regelgeving ontwikkelen

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) biedt beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen de normen waaraan goed beleid en goede regelgeving moeten voldoen, aan de hand van 7 centrale vragen.

De Aanwijzingen voor de regelgeving vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.

In het Draaiboek voor de regelgeving worden de procedures, voorschriften en modellen vermeld die bij het opstellen van regelgeving voor de gehele rijksdienst gelden.

De Handleiding Wetgeving en Europa is geschreven voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met EU-regelgeving.

De Schrijfwijzer memorie van toelichting geeft praktische handvatten bij het schrijven van het algemeen deel van de toelichting op een wetsvoorstel, maar kan ook als inspiratiebron of checklist dienen voor de toelichting bij een algemene maatregel van bestuur of een ministeriƫle regeling.