Partners in beleid

Inhoudsopgave


Bij het maken van beleid en wet- en regelgeving kan je veel hulpmiddelen en instrumenten gebruiken. Een aantal van die hulpmiddelen kan je vinden op deze site, zoals het Beleidskompas of de Schrijfwijzer memorie van toelichting. Ook buiten de KCBR-omgeving bestaan hulpmiddelen en instrumenten die je kunnen helpen. We bieden er hier enkele aan.

Gids ambtelijk vakmanschap

De Gids Ambtelijk Vakmanschap van de Netwerkacademie Grenzeloos Samenwerken is een hulpmiddel dat je bij iedere fase van de beleidsvoorbereiding kunt betrekken om te reflecteren hoe je met een vraagstuk om kunt gaan. Waar wil je als beleidsambtenaar voor staan en op welke wijze geef je vorm aan de ontwikkeling van het beleid? Zodat uiteindelijk alle betrokkenen zich hier op de beoogde manier voor kunnen inzetten.

De gids biedt gemeenschappelijke waarden en principes die een leidraad vormen in ons werk en het werken vanuit de principes van de gids geeft legitimiteit aan ons professioneel handelen. Je vindt hier achtergrondinformatie en je  kunt aan de hand van voorbeelden zien hoe collega’s hebben gehandeld in een kritische situatie.  

Terug naar boven

Toolbox Beleidsevaluaties

De Toolbox Beleidsevaluaties helpt beleidsmedewerkers, evaluatiecoördinatoren, beleidsonderzoekers en andere belangstellenden bij het opzetten en uitvoeren van een goede evaluatie van een beleid, programma of project. De toolbox deelt het evaluatieproces op in vijf stappen die je kunt doorlopen om een beleidsevaluatie uit te (laten) voeren. Elke stap verwijst naar concrete 'tools' (evaluatie- en dataverzamelingsmethoden) en voorbeelden van evaluaties.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-2-2024