Participatie; zo doet de provincie Groningen dat!

In het kader van de Herziening IAK verzamelen we mooie praktijkvoorbeelden over een belangrijk onderdeel van het beleidsproces: het betrekken van belanghebbenden. Die praktijkvoorbeelden vinden we uiteraard niet alleen bij de ministeries, maar ook bij de andere overheden.

Zo heeft de provincie Groningen het samenwerkingsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur ontwikkeld. Dit programma helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Vanuit de overtuiging dat besturen mensenwerk is en dat inwoners meer dan ooit vragen om bestuurders die dichtbij zijn.

Afbeelding
Expeditieparticipatie

Ter ondersteuning, kennisdeling en inspiratie is een platform expeditieparticipatie.nl ingericht. Je vindt daar onder andere werkvormen voor participatie, methoden voor een online aanpak en vele praktijkvoorbeelden.

Zo vertelt de griffier van de gemeente Midden-Groningen hoe ze omgaan met de opgaven in het aardbevingsgebied; “Schadeherstel en versterking van woningen zijn een voorwaarde voor het terugwinnen van vertrouwen”

Een ander voorbeeld betreft hoe Groningers vroegtijdig kunnen deelnemen aan lokale initiatieven voor wind- of zonneparken. Zo krijgen ze zeggenschap over de inrichting van hun leefomgeving.

Met diverse projecten in deze ‘Expeditie Participatie’ worden ook jongeren nadrukkelijk betrokken. Er is bijvoorbeeld een Jongerenadviesraad, die het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft. En in de Democratietop afgelopen zomer werden jongeren met de slogan “Kom vooral als je denkt dat we niet op jou zitten te wachten” verleid om mee te doen en hun verbeeldingskracht te gebruiken en om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen, want “door te dromen kunnen we verder komen.”

Meer lezen? Ga naar Praktijkverhalen - Expeditie Participatie

Heb je ook een best practice uit de beleidspraktijk die je zou willen delen met collega’s? Laat het gerust weten, via beleidskompas@kcbr.nl.

Laatst gewijzigd op: 19-5-2023