Contact

Inhoudsopgave

Organisatie Beleidskompas

Het Beleidskompas is van alle departementen. Over aanpassingen aan het Beleidskompas en het gebruik van het Beleidskompas wordt daarom interdepartementaal overlegd. Er is een werkgroep Beleidskompas die ervaringen uitwisselt, (minder ingrijpende) beslissingen neemt en besluitvorming door een stuurgroep Beleidskompas voorbereidt.

De werkgroep Beleidskompas komt maandelijks bij elkaar. Vertegenwoordigers van de expertiseteams (zie onder) van alle departementen hebben zitting in de werkgroep. De samenstelling kan wisselen afhankelijk van de agenda. Het voorzitterschap en het secretariaat van de werkgroep ligt bij de directie WJZ van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vanuit de werkgroep wordt de agenda van de stuurgroep Beleidskompas voorbereid. Deze stuurgroep vergadert enkele keren per jaar en bestaat uit directeuren van alle departementen, zowel van beleidsdirecties als uitvoeringsorganisaties en toezichthouders.

Terug naar boven

Begeleiding op je eigen departement

Bij elk departement is een team actief dat er voor zorgt dat er voldoende kennis en kunde in de organisatie aanwezig is om het Beleidskompas effectief te kunnen gebruiken. Dit team, ook wel expertiseteam genoemd, kan gebruikers van het Beleidskompas ondersteunen met raad en daad bij toepassing van het Beleidskompas. Het team vormt zich ook een beeld van het gebruik van het Beleidskompas op het departement. In het team zitten medewerkers van beleidsdirecties, wetgeving, FEZ, uitvoering en toezicht.

Daarnaast zijn op departementen ‘aanspreekpunten Beleidskompas’ actief die de meeste vragen over het Beleidskompas beantwoorden. Het gaat vaak om beleidsmedewerkers die hun directe collega’s ondersteunen. Zij denken graag met je mee over bijvoorbeeld een stakeholderanalyse en kunnen je zo nodig naar de juiste persoon doorverwijzen.

Terug naar boven

Beleidskompas-team bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Bij het ministerie van JenV is het Beleidskompas in beheer. Hier wordt het secretariaat van de stuurgroep Beleidskompas gehouden en worden de overleggen van de werkgroep georganiseerd. Daarnaast houdt dit team het Beleidskompas actueel en voegt het naar behoefte functies of hulpmiddelen toe. Er worden communicatiemiddelen en opleidingen ontwikkeld om het Beleidskompas onder de aandacht te blijven brengen en medewerkers de nodige kennis en achtergronden te geven. Ook fungeert het team als ‘hulplijn’ voor de expertiseteams van de departementen.

Je kan dit team bereiken via beleidskompas@kcbr.nl.

Terug naar boven

Contactgegevens

Voor meer informatie over het Beleidskompas, zie www.beleidskompas.nl.

Voor algemene vragen over het Beleidskompas: beleidskompas@kcbr.nl.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 27-3-2024