DOE-MEE-workshop

Met een DOE-MEE workshop kun je op een snelle en gestructureerde manier inzichten opdoen op het gebied van gedrag en beter onderbouwde beleidskeuzes maken. DOE-MEE staat voor Doorgronden, Ontwikkelen, Experimenteren en Monitoren En Evalueren. De DOE-MEE workshop richt zich op de stappen Doorgronden en Ontwikkelen.

Deelnemers

10 tot 15 personen (met een ervaren gespreksleider die een gedragsachtergrond heeft en de DOE-MEE aanpak kent en een verslaglegger)

Duur

Idealiter twee sessies van elk één dagdeel die op verschillende dagen plaatsvinden.

Aanpak

  • ŸSessie 1 (Doorgronden): Bespreek probleem, doel, doelgroep, huidig gedrag en gewenst gedrag. Breng de belemmerende en stimulerende gedragsbepalende factoren in kaart.
  • ŸSessie 2 (Ontwikkelen): Ontwikkel op basis van sessie 1 passende interventies gericht op de juiste doelgroep en de gedragsbepalende factoren.

Meer informatie

Odette van de Riet | #1 Introductie op gedragsbeïnvloeding | MOOC Slim beleid

Externe video URL

Odette van de Riet | #8 Aan de slag! een overzicht | MOOC Slim beleid

Externe video URL

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023