Actueel

Inhoudsopgave

Digitale goodiebag Dag van het Beleid (11 mei 2023)

Woensdag 29 maart 2023 vond de eerste Dag van het Beleid plaats. Op die dag is onder andere door de ministers Schouten en Weerwind het Beleidskompas gelanceerd. Verder was er een interessant plenair programma en een aantal interactieve workshops. Een geslaagde dag voor en door beleidsmedewerkers. Speciaal voor deze dag is een digitale goodiebag ontwikkeld met een impressie van de dag. In de digitale goodiebag zitten onder andere een podcast, een video en een beeldverslag.

Terug naar boven

Opleiding Samenwerken aan Beleid en Uitvoering (9 mei 2023)

Een eerste groep adviseurs van verschillende driehoeken startte begin dit jaar bij de Rijksacademie met de nieuwe opleiding ‘Samenwerken aan Beleid en Uitvoering’.

De opleiding bestaat uit verschillende e-learnings, praktijkdagen en het verbeterplan. Op advies van WaU is onder andere meervoudig opdrachtgeverschap en ketensturing toegevoegd. Verder is er extra nadruk gelegd op rolzuiverheid, wat volledig in lijn is met de samenwerkingsprincipes voor de driehoek. Lees het volledige artikel op de website van werk aan Uitvoering

Meer weten en/of deelnemen?

De tweede ronde van de opleiding ‘Samenwerken aan Beleid en Uitvoering’ is gestart op 13 april en ook een derde ronde is al gepland. Werk jij als adviseur van een eigenaar, opdrachtgever of opdrachtnemer, bij een uitvoeringsorganisatie, beleidsdirectie, FEZ, eigenaarsadvisering of toezichthouder en wil jij ook aan de slag met de samenwerking aan beleid en uitvoering? Kijk dan op de website van de Rijksacademie.

Terug naar boven

Podcast De Publieke Ruimte over het Beleidskompas (9 mei 2023)

Op 29 maart is tijdens de Dag van het Beleid het Beleidskompas gelanceerd, de nieuwe centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid.

Martijn Grimmius en Otto Thors spreken in deze aflevering over het belang van het maken van goed beleid. Wat komt daarbij kijken? Voor welke dilemma’s kom je te staan als ambtenaar? En hoe geef je de juiste tegenspraak aan de politiek?

Ze spreken met de ministers Carola Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) en Franc Weerdwind (rechtsbescherming), SER-voorzitter Kim Putters, vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en burgemeester Liesbeth Spies.

Terug naar boven

Terugblik Dag van het Beleid (6 april 2023)

Woensdag 29 maart vond de eerste Dag van het Beleid plaats en op die dag is het Beleidskompas gelanceerd. Een dag voor en door beleidsmedewerkers: ruim 400 collega’s waren aanwezig in de Fokker Terminal. Daarmee was het eigenlijk al een ongekend succes, maar ook de inhoudelijke bijdragen waren erg interessant. Er was voelbaar veel energie in de plenaire zaal en in en rondom de workshops, die allemaal gingen over aspecten van beleid maken. Lees meer

Terug naar boven

E-learning over doenvermogen beschikbaar (6 april 2023)

De doenvermogentoets is in 2017 geïntroduceerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Heb jij al eens gewerkt met een doenvermogentoets? Om het jou gemakkelijker te maken hebben we een e-learning ontwikkeld. In de e-learning vind je concrete tips om rekening te houden met doenvermogen bij het maken van beleid, wet- of regelgeving. Ook vind je er goede voorbeelden, verwijzingen naar experts en een handreiking die je bij jouw dossiers kunt gebruiken. Doenvermogen is één van de kwaliteitseisen van het Beleidskompas. Je vindt de e-learning daarom op de pagina Leren van het Beleidskompas. Het duurt ongeveer een uur om de gehele e-learning af te ronden. Je kan ook alleen de onderdelen doornemen die voor jou het meest relevant zijn.

Terug naar boven

De eerste Dag van het Beleid (29 maart 2023)

Het Beleidskompas is gelanceerd op de eerste Dag van het Beleid. De ministers Weerwind en Schouten hebben op feestelijke wijze de lancering van de centrale werkwijze voor het maken van beleid voor hun rekening genomen. Daaraan voorafgaand gingen zij in gesprek met elkaar en met de zaal over het maken van goed beleid. Dit deden ze aan de hand van prikkelende stellingen met dillema’s die ons werken raken.

Wil je meer weten over de eerste Dag van het Beleid? Binnenkort is er op deze site een terugblik te zien.

Terug naar boven

Eerste ervaringen met het Beleidskompas (8 maart 2023)

Er is al ervaring opgedaan met werken met het Beleidskompas, zoals in het traject van de totstandkoming van een Algemene informatiewet. In drie sessies van drie uur zijn met stakeholders drie vragen van het Beleidskompas uitgewerkt. Projectleider Hanneke Struijk gaf in een interview enthousiast aan hoe zij het werken met het Beleidskompas heeft ervaren.

Terug naar boven

Brief ATR over Beleidskompas (20 januari 2023)

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft aan de minister voor Rechtsbescherming een brief over de doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas gestuurd. Het Beleidskompas sluit aan op het ATR-onderzoek en -advies uit 2020 naar het IAK(formulier) bij voorgenomen regelgeving.

De mate waarin het voorgestelde Beleidskompas daadwerkelijk zal bijdragen aan een hogere kwaliteit van beleid en regelgeving, is volgens het ATR van veel factoren afhankelijk. ATR signaleert als risico dat overheidsmedewerkers het Beleidskompas, ondanks de verbetersporen, toch niet volledig gaan toepassen. Hoofdzakelijk omdat het ontbreekt aan een waarborg die maakt dat overheidsmedewerkers in de toekomst het Beleidskompas daadwerkelijk zullen kennen, kunnen en toepassen. Om deze reden geeft ATR in overweging om bij de ontwikkeling van het Beleidskompas: 1) de kwaliteitseisen verder te vereenvoudigen, 2) de governance ten aanzien van het gebruik van het Beleidskompas te versterken, en 3) de scholing van overheidsmedewerkers structureel te regelen.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 19-5-2023