Toetsingsinstanties

Voorstellen voor beleid en regelgeving van de rijksoverheid moeten antwoord geven op de  vragen van het Beleidskompas en voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de ministeries die de voorstellen voorbereiden.

Voor een aantal kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid instanties die, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen of voorstellen voldoen aan de gestelde eisen. Niet alle verplichte kwaliteitseisen hebben overigens een eigen toetsingsinstantie. Het gaat om instanties die kijken naar:

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023