Kennisgedreven beleid maken

Inhoudsopgave

1. Wat is kennisgedreven beleid?

Om goede beleidskeuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat je zo goed mogelijk gebruik maakt van relevante kennis. Dit noemen we kennisgedreven of ‘evidence-informed’ beleid.

De hoofdvraag die je moet beantwoorden voor het maken van kennisgedreven beleid is daarom:

  • Hoe kan je kennis optimaal gebruiken bij het maken van beleid?

Hulpvragen

  • Wie heeft waardevolle kennis over het voorgenomen beleidstraject?
  • Op welke manier kun je kennis in de verschillende fasen van het beleidstraject gebruiken?

Terug naar boven

2. Waarom moet ik deze vragen beantwoorden?

Hoewel de meeste beleidsmedewerkers het belang van kennis onderschrijven is het gebruik ervan soms een uitdaging: politieke druk en de waan van de dag zorgen ervoor dat de beleidsfocus vaak op de korte termijn ligt (Severijnen, F., Slob, G. & Groot, S. 2022. Gedragsonderzoek evidentie onderbouwd beleid. Nijmegen: D&B). Waar vind je de  juiste kennis en hoe krijg je ruimte voor onderzoek naar de ontbrekende kennis als de druk hoog is om in snel tempo beleid te ontwikkelen?

Het is belangrijk om kennis vanaf het begin van het beleidsproces te gebruiken. Kennis kan bijvoorbeeld helpen om je voor te bereiden op mogelijke neveneffecten van beleid. Ook kan kennis helpen bij het inschatten van belangrijke lange termijn ontwikkelingen.

Terug naar boven

3. Waar vind ik relevante kennis?

Kennis kun je krijgen uit beleidsonderzoeken, wetenschappelijke artikelen en data. Er is veel kennis makkelijk toegankelijk, hier sommige van de belangrijkste:

Bedenk wel: het laten uitvoeren van onderzoek kost tijd. Daarom moet je al in de beginfase van het beleidsproces nadenken over de benodigde kennis en bijvoorbeeld contact te zoeken met inhoudelijke experts, intern en/of extern. Dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een zogenaamde ’Kennistafel’ waarbij de verantwoordelijke beleidsmedewerkers samen met collega’s en externen met inhoudelijke expertise over dit onderwerp met elkaar in gesprek gaan.

Terug naar boven

4. Wanneer pas ik dit toe?

In alle fasen van het beleidsproces is kennis waardevol maar het is belangrijk om al in het begin een beeld te krijgen van de beschikbare en benodigde kennis voor die verschillende fasen. Wat is er al bekend en welke kennis ontbreekt er nog? Ontbrekende kennis kan bijvoorbeeld worden gekregen door het laten doen van beleidsonderzoek. Daarnaast kan monitoring en evaluatieonderzoek worden gebruikt om van te leren en tussentijds bij te sturen. Tijdens de verschillende fases in de beleidsvoorbereiding kijk je steeds opnieuw op welke manier kennis en expertise gebruikt kunnen worden.

Terug naar boven

5. Wie kan me helpen?

Binnen elk departement/DG zijn er onderzoekscoördinatoren en/of medewerkers van stafdirecties die je verder kunnen helpen. Daarnaast zijn er verschillende websites met tools die je mogelijk op weg kunnen helpen:

Voorbeelden van websites met handreikingen en tools

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op:17-4-2024