BZK Grondwet

Inhoudsopgave

Achtergrond

Afstemming met de toetsingsinstantie BZK Grondwet (constitutionele toets) is vereist wanneer je beleid of regelgeving voorbereidt waarbij een grondrecht of een andere grondwettelijke bepaling in het geding is of kan zijn. Bijvoorbeeld:

  • wanneer je  een (direct of indirect) onderscheid maakt naar bijvoorbeeld leeftijd of geslacht;
  • wanneer je de privacy beperkt;
  • wanneer je de toegang tot de rechter reguleert;
  • wanneer je bestaande aanspraken (bijvoorbeeld een uitkering) beperkt.

In de toelichting op je voorstel dien je, indien aan de orde, tot uitdrukking te brengen hoe het voorstel zich verhoudt tot de Grondwet en de (nationale en internationale) grondrechten.

Zie hierover nader onderdeel 3.2 en de Handreiking constitutionele toetsing. Daarin is op een rij gezet waarop je vanuit grondrechtenperspectief moet letten bij het opstellen van regelgeving. De handreiking bevat ook handige verwijzingen naar (andere) hulpmiddelen en bronnen, zoals de Checklist toetsing grondrechten.

Terug naar boven

Procedure

Bij de voorbereiding van regelgeving waarin constitutionele vraagstukken spelen of regeling vinden, is het onder bepaalde omstandigheden aan te raden in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met BZK. Denk hierbij aan  omvangrijke, ingewikkelde  of politiek-bestuurlijk complexe en/of gevoelige voorstellen. Tijdig wil zeggen: voorafgaand aan de formele aanbieding van een voorstel voor de wetgevings- en constitutionele toets. Dat kan ook voorkomen dat pas in die fase problemen of kwetsbaarheden aan het licht komen.

Terug naar boven

Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 11-4-2024