Begeleidend memo aan KvdK t.b.v. advisering Raad van State

Trefwoord(en):

Het Kabinet van de Koning stelt de departementale contactambtenaar telefonisch op de hoogte van het tijdstip waarop een voorstel van wet bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig is gemaakt. Dit bericht heet het kabinetsrescript. Het nummer van dit rescript wordt in de aanhef van het nader rapport ingevuld. Met het oog op het in kennis stellen van de contactambtenaar, wordt, tenzij een vaste contactambtenaar is aangewezen, bij het wetsvoorstel een begeleidend memo aan het Kabinet van de Koning gevoegd waarvoor het volgende model wordt gevolgd.

Model

Aan: Kabinet van de Koning

Van: Ministerie van/voor ...

Hierbij wordt u verzocht de hierna vermelde contactpersoon in kennis te stellen van het tijdstip waarop het bijgevoegde voorstel van (rijks)wet ... bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig is gemaakt.

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Vervanger:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Afdeling:
Adres:
Datum:

Laatst gewijzigd op: 17-3-2021