Begeleidend memo aan Afdeling advisering van de Raad van State

Bij de rechtstreekse toezending van stukken aan de Afdeling advisering van Raad van State wordt in een begeleidend memo de behandelend wetgevingsambtenaar vermeld, bij wie ambtenaren van de Afdeling advisering van de Raad van State
desgewenst inlichtingen kunnen inwinnen. Voor dit memo wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan: Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) Van: Ministerie van/voor ...
Hierbij wordt u aangeboden het voorstel van (rijks)wet ... met toelichting. (Alle adviezen moeten in elektronische vorm bij de aanvraag worden gevoegd.)

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Vervanger:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Afdeling:
Adres:
Datum:

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020