Modelbrief voorhangbrief uitvoeringsverdrag of verlengingsverdrag

1. Bij het voornemen tot het aangaan van een uitvoeringsverdrag worden de Staten-Generaal als volgt in de gelegenheid gesteld om de wens te kennen dat het uitvoeringsverdrag ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Model

Ter voldoening aan artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekenmaking verdragen, en met het oog op artikel 7, onderdeel b, van die Rijkswet, heb ik de eer u mede te delen dat de regering het voornemen heeft om over te gaan tot het sluiten van het volgende uitvoeringsverdrag.

Het verdrag….

Wat het Koninkrijk betreft, zal het verdrag (alleen voor het Europese deel van Nederland/…/…/….) gelden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

2. Bij het voornemen tot verlenging van een verdrag worden de Staten-Generaal als volgt in de gelegenheid gesteld om de wens te kennen te geven dat het verlengingsverdrag ter goedkeuring wordt voorgelegd:

Ter voldoening aan artikel 9 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel 7, onderdeel e, van die Rijkswet, heb ik de eer u mede te delen dat de regering het voornemen heeft om over te gaan tot verlenging van (vermelding van de naam van het verdrag en Tractatenbladnummer).

Dit verdrag...

Voor wat het Koninkrijk betreft, geldt het te verlengen verdrag (alleen voor het Europese deel van Nederland/…/…./….).

De Minister van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020