Nr. 227 (Uitvoerings- en verlengingsverdragen)

Ingevolge artikel 7, onder b en e, jo de artikelen 8 en 9 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moet de regering als zij een uitvoerings- of een verlengingsverdrag wil aangaan het parlement daaromtrent informeren, opdat vast komt te staan of parlementaire goedkeuring al of niet vereist zal zijn (wat onder meer van belang is voor de redactie van de inwerkingtredingsbepaling van het verdrag). De ministeries die uitvoerings- of verlengingsverdragen willen initiëren dienen de Afdeling Verdragen van de directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdig daarvan kennis te geven. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal dan de voornemens aan het parlement meedelen (zie Modelbrief voorhangbrief uitvoeringsverdrag of verlengingsverdrag onder Modelbrieven en formulieren). De resultaten daarvan worden doorgegeven aan de desbetreffende initiërende ministeries. De verlengingsverdragen hoeven overigens niet uitsluitend de verlenging te betreffen. Zij mogen ook minder belangrijke, maar voor de verlenging noodzakelijke technische wijzigingen in het basisverdrag betreffen.

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022