Nr. 223 (Verdragsbeleid, verdragenrecht en verdragstechniek)

Tot de algemene punten waaraan bij de onderhandelingen over ieder verdrag aandacht moet worden geschonken, behoren uiteraard kwesties van verdragsbeleid, verdragenrecht (Weens verdragenverdrag) en verdragstechniek. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als rubricering (open, vertrouwelijk, geheim), niveau van sluiting (staatshoofden, staten, regeringen), bevoegdheidsverdeling (in geval van een zogenaamd gemengd akkoord waarbij de EU en de lidstaten gezamenlijk partij zijn), status (zelfstandig of uitvoering), inwerkingtreding, werkingsduur, verlenging, eventuele voorlopige toepassing en rechtstreekse werking, geschillenbeslechting, talenregime, eventuele voorbehouden en verklaringen, wijzigings- en opzeggingsregeling, de territoriale gelding van het te sluiten verdrag (gelding voor het hele Koninkrijk of voor delen daarvan) en de wijze waarop de instemming door het verdrag gebonden te zijn te kennen zal worden gegeven.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018