Wetten

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de totstandkoming van wetten in formele zin, op voorstel van de regering. Volgens artikel 82, eerste lid, van de Grondwet kunnen voorstellen van wet worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend de procedure in geval van indiening van een voorstel van wet door of vanwege de Koning behandeld. Begrotingswetten worden buiten beschouwing gelaten.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018