Nr. 224 (Toetsing aan aspecten van algemeen wetgevingsbeleid)

Ook met betrekking tot verdragen wordt gestreefd naar terughoudendheid met regelgeving (zie ook § 2.1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Zoals in Ar 8.4 is vermeld dient bij de onderhandelingen over een verdrag reeds de materiële toetsing plaats te vinden met betrekking tot de nationale effecten van het verdrag. Ook de afstemming met andere verdragen verdient hierbij de aandacht. Het dereguleringsaspect zal bij de Nederlandse standpuntbepaling een duidelijk punt van overweging moeten vormen.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018