Nr. 231 (Vaststelling van besluiten van volkenrechtelijke organisaties)

Besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden uiteraard genomen door de daartoe bevoegde organen van de organisaties. Het kan zich overigens voordoen dat de regering krachtens een desbetreffende bepaling in de goedkeuringswet van het verdrag tot oprichting van de organisatie pas haar medewerking aan de totstandkoming van het Koninkrijk bindende besluiten mag verlenen, nadat zij daartoe de instemming van het parlement heeft verkregen. Zie bijvoorbeeld artikel 3 van de goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon (Trb. 2008, 11). Bij de opstelling van verdragen die aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden in de zin van artikel 92 van de Grondwet opdragen en bij de parlementaire goedkeuring van dat soort verdragen, moet er aan gedacht worden dat een dergelijk parlementair ‘instemmingsrecht' politiek noodzakelijk kan zijn.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019