Nr. 251 (Amendementen)

Amendementen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn slechts mogelijk met betrekking tot het goedkeuringswetsvoorstel. Zo kan in een goedkeuringswetsvoorstel een amendement worden opgenomen met betrekking tot het zogenoemde ’instemmingsrecht' ten aanzien van ontwerp besluiten van volkenrechtelijke organisaties (zie nr. 231). Amendementen ten aanzien van verdragen zelf zijn niet mogelijk. Wel is het mogelijk de goedkeuringswet te wijzigen terzake van te maken voorbehouden (voor zover volkenrechtelijk toelaatbaar). Wenst een van de kamers der Staten-Generaal dat het verdrag wordt gewijzigd, dan dient het goedkeuringswetsvoorstel te worden verworpen en de regering gevraagd te worden naar de onderhandelingstafel terug te gaan.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018