Nr. 253 (Inwerkingtreding van de goedkeuringswet)

Om een goedkeuringswet in werking te doen treden geeft Ar 8.12 als model inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. Het in werking treden van de goedkeuringswet betekent dat de goedkeuring is verleend en de regering er dus toe mag overgaan de instemming door het verdrag gebonden te worden tot uitdrukking te brengen (nr. 257).

Laatst gewijzigd op: 9-10-2018