Nr. 249 (Uitdrukkelijke goedkeuring)

Bij de uitdrukkelijke goedkeuring van verdragen, goedkeuring bij wet dus, zijn met betrekking tot het goedkeuringswetsvoorstel nr. 47 tot en met 105 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zich daarbij de in nr. 250 tot en met 253 genoemde bijzonderheden voordoen. Bij rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die (mede) voor Aruba, Curaçao of Sint Maarten zullen gelden of deze landen raken, is voorts hoofdstuk 3 van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018