Nr. 252 (Intrekking of verwerping van het wetsvoorstel)

Als een wetsvoorstel tot goedkeuring van een bilateraal of door het Koninkrijk ondertekend multilateraal verdrag wordt ingetrokken, of door de Staten-Generaal wordt verworpen, zal de regering aan de verdragspartner(s) moeten mededelen dat zij afziet van het partij worden van het Koninkrijk bij het verdrag. In het geval van de multilaterale verdragen gaat dat door middel van een mededeling aan de depositaris.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018