Begeleidend memo aan griffie Tweede Kamer

Op de dag waarop de stukken schriftelijk aan de Tweede Kamer worden aangeboden, of als dit niet mogelijk is zo spoedig mogelijk nadien, worden de stukken door het ministerie van de eerste ondertekenaar elektronisch verzonden aan de griffie van de Tweede Kamer. In een begeleidend memo wordt de contactambtenaar vermeld. Voor dit memo wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan: Griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Ministerie van/voor ...
Hierbij wordt u aangeboden het voorstel van (rijks)wet ... met toelichting.

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Vervanger:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Afdeling:
Adres:
Datum:

Toelichting

Het betrokken ministerie zendt alle stukken bij een wetsvoorstel (dus niet alleen wetgevingsstukken, maar ook nota's, brieven, etc.) op dezelfde dag waarop de originelen worden aangeboden aan de Tweede Kamer, met bovenstaand begeleidend memo per e-mail aan de griffie van de Tweede Kamer (zie het Draaiboek voor de regelgeving, nr. 47). Indien toezending op dezelfde dag niet mogelijk is, vindt de elektronische verzending zo spoedig mogelijk na de aanbieding van de originelen plaats. In het geval dat verzending per e-mail niet mogelijk is (bijvoorbeeld in verband met de omvang van de stukken), dienen de stukken op een USB of CD met het begeleidend memo te worden verzonden.

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020