Spoedadviesaanvraag aan de vice-president van de Raad van State

Voor het vragen van een spoedbehandeling wordt het volgende model gevolgd.

Model

Aan de Vicepresident van de Raad van State (van het Koninkrijk)

Spoedbehandeling adviesaanvraag inzake voorstel van (rijks)wet ... (vermelding van het opschrift)

Heden heb ik (, mede namens/in overeenstemming met/na overleg met mijn ambtgenoot van/voor ...,) het bovenvermelde voorstel van (rijks)wet aangeboden aan de Koning.

Daartoe gemachtigd door de ministerraad (van het Koninkrijk) verzoek ik u om een spoedbehandeling van de op het voorstel betrekking hebbende adviesaanvraag, nadat het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) zal zijn voorgelegd.

De redenen voor dit verzoek zijn de volgende (uiteenzetting van de redenen). De Minister van/voor ...

Laatst gewijzigd op: 1-5-2020