6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

In de paragraaf Gevolgen duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling.

Aandachtspunten

Relevante Beleidskompas-vragen

Laatst gewijzigd op: 4-12-2023