9. Financiële gevolgen

In de paragraaf Financiële gevolgen duid je de financiële gevolgen en lasten van de regeling aan, voor het Rijk, waar mogelijk voor maatschappelijke sectoren (artikel 3.1, aanhef en onder c, van de Comptabiliteitswet 2016) en voor decentrale overheden (artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet). Ook als er geen financiële gevolgen zijn, moet dit in de toelichting worden vermeld (Ar 4.45). Deze vermelding kan desgewenst ook in de paragraaf Gevolgen/schrijfwijzer-memorie-van-toelichting/8-toezicht-en-handhaving">paragraaf Toezicht en handhaving worden gedaan (zie ook de aandachtspunten bij die paragrafen).

Aandachtspunten

  • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel financiële effecten? Denk bijvoorbeeld aan burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden, de rijksoverheid en de rechterlijke macht.
  • Wat zijn de resultaten van in dit verband uitgevoerde onderzoeken?
  • Maak de financiële gevolgen voor het Rijk inzichtelijk aan de hand van de rijksbegroting, bijvoorbeeld door aan te geven ten laste van welke begroting of beleidsartikel uit de begroting de financiële gevolgen komen. Zie ook Ar 4.45. Deze informatie wordt op dezelfde wijze inzichtelijk gemaakt als op het aanbiedingsformulier voor de ambtelijke voorportalen, onderraden en de (rijks)ministerraad.
  • Om welke soort van financiële effecten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan regeldrukkosten, uitvoeringskosten (tenzij vermeld in de paragraaf Gevolgen) en handhavingskosten (tenzij vermeld in de paragraaf Toezicht en handhaving).
  • Schakel je afdeling financieel economische zaken in voor hulp bij de formulering van deze paragraaf.

Relevante Beleidskompasvragen

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024