Artikelsgewijze toelichting

Aandachtspunten

  • Maak gebruik van een artikelsgewijs gedeelte, als dit de toegankelijkheid van de toelichting bevordert. Een artikelsgewijze toelichting is met name nuttig bij uitgebreide of (technisch) complexe regelingen. Bij eenvoudige regelingen kan worden volstaan met een verwijzing naar de artikelen in het algemeen deel van de toelichting (Ar 4.48, eerste lid). 
  • In de artikelsgewijze toelichting beschrijf je aanvullende (wetstechnische) informatie over de specifieke artikelen. Bijvoorbeeld over de formulering van het artikel of de verhouding tot ander recht.
  • Stem het algemeen deel en het artikelsgewijze deel goed op elkaar af. Zorg ook dat er geen doublures zitten tussen het algemeen deel en het artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting. Maak hierbij gebruik van onderlinge verwijzingen.
  • De artikelsgewijze toelichting kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Naast de volgorde op onderdelen kan ook worden gekozen voor bundelen van onderdelen op inhoud.
  • Het is aan te raden om bij de artikelsgewijze toelichting ook een duiding te geven van de inhoud van de wijziging, bijvoorbeeld door het artikel opschrift te vermelden (bijvoorbeeld: artikel 1 Begrippen). Bij een wijzigingsregeling is het prettig voor de leesbaarheid om ook tussen haakjes te vermelden om welk artikel het gaat (bijv. artikel I, onderdeel A (artikel 1 Begripsbepalingen)).
  • Wees beknopt.
  • Het is overbodig in de toelichting artikelen te parafraseren of te vermelden dat een artikel geen toelichting behoeft (Ar 4.48). Licht niet toe wat geen toelichting behoeft.

Voorbeelden

Laatst gewijzigd op: 4-6-2024