Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking kun je online vinden.

Terug naar boven

2. Wat zijn de ‘Aanwijzingen voor subsidieverstrekking’?

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking is ook wel bekend als het ‘Uniform subsidiekader’ (USK). Dit is een kader voor het uniformeren en vereenvoudigen van de regels voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies. De verplichting tot het volgen van deze aanwijzingen geldt niet voor de subsidies van de decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen.

De aanwijzingen gaan over meerdere aspecten van de subsidies. Ze betreffen de regelingen waarmee subsidies kunnen worden gegeven en de daarop gebaseerde beschikkingen. En daarnaast gaan de aanwijzingen ook over het financieel beheer en de uitvoering van de verstrekte subsidies. Bovendien gelden de aanwijzingen voor het maken en de inhoud van afzonderlijke subsidiebeschikkingen als hiervoor geen wettelijk voorschrift is.

Onder ‘regelingen’ vallen, zoals beschreven in de Aanwijzingen voor de regelgeving:

  • alle algemeen verbindende voorschriften over de subsidieverstrekking (wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen);
  • beleidsregels en interne regels die gaan over subsidieverstrekking.

Terug naar boven

3. Waarom zijn de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking nodig?

De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking vormen een handige en uniforme leidraad voor de regels die gelden bij de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies. Door de aanwijzingen te checken, kun je goed in kaart brengen aan welke voorwaarden een bepaalde subsidieverstrekking moet voldoen. Dit is bijvoorbeeld handig in een situatie tussen overheden of bij bepaalde drempelbedragen.

Terug naar boven

4. Wanneer gebruik ik de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking?

Als je het voornemen hebt om een subsidie te gebruiken om een bepaald (beleids)doel te behalen.

Om er zeker van te zijn dat je voorstel volgens de Aanwijzingen is opgesteld, kun je indien gewenst, het voorstel  in een voorstadium afstemmen met de directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën. Dit is in ieder geval nodig als je van plan bent om af te wijken van de Aanwijzingen voor subsidievertrekking.

Terug naar boven

5. Waar vind ik meer informatie?

Voor meer achtergrond kan je op de informatiepagina terecht over het beleidsinstrument subsidie.

Terug naar boven

6. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

7. Welke andere criteria en uitgangspunten hangen samen met de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking?

De aanwijzingen uit het subsidiekader heeft de volgende uitgangspunten:

  • Proportionaliteit tussen de administratieve lasten voor de ontvanger en het subsidiebedrag: hoe lager het subsidiebedrag per ontvanger, hoe minder of eenvoudiger voorwaarden worden gesteld en hoe efficiënter de verantwoording wordt ingericht;
  • Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag is één van de drie standaard uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen van toepassing;
  • Het op basis van risico-inschatting bepalen op welke wijze verantwoording afgelegd kan worden.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023