Toezicht

Inhoudsopgave

1. Wat is toezicht?

Algemeen

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Daarna wordt de informatie beoordeeld en kan er worden ingegrepen als dat nodig is.

Toezicht:

  • geeft minister, parlement en samenleving informatie over ontwikkelingen in de praktijk en de gevolgen van beleid;
  • verbetert de naleving van regels;
  • geeft informatie over de prijs en kwaliteit van dienstverlening door zelfstandige organisaties.

Kenmerken toezicht

Goed toezicht heeft de onderstaande zes kenmerken. Deze zes principes zijn leidend voor de vormgeving van alle soorten toezicht. De principes hebben voor nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht elk hun eigen invulling.

  1. selectiviteit
  2. slagvaardigheid
  3. samenwerking
  4. onafhankelijkheid
  5. transparantie
  6. professionaliteit

Terug naar boven

2. Hoe gebruik je toezicht?

Bij de vormgeving van toezicht is het verder belangrijk om rekening te houden met:

  • het feit dat generiek toezicht beter werkt dan specifiek toezicht bij de inrichting van een toezichtarrangement.

Terug naar boven

3. Achtergrondinformatie

Toezicht moet voldoen aan verplichte kwaliteitseisen zoals bijvoorbeeld de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023