Co-regulering of zelfregulering

Van zelfregulering is sprake wanneer een sector in de samenleving zelf normen opstelt. Doet de sector dit samen met de overheid, dan is sprake van co-regulering. In het geval van zelfregulering of co-regulering wil de overheid het gedrag in een bepaalde sector beïnvloeden door samen met de sector zaken te regelen.

Om zelfregulering te kunnen toepassen moet de sector voldoen aan drie randvoorwaarden:

Er moet een bepaald niveau van kennis aanwezig zijn binnen de sector. Er moet draagvlak zijn binnen de sector. De organisatiegraad van de betrokken sector/beroepsgroep moet ‘voldoende’ zijn.

Inhoudsopgave

Laatst gewijzigd op: 17-5-2023