Zelfregulering

Inhoudsopgave

1. Wat is zelfregulering?

De overheid kan burgers en bedrijven verplichtingen opleggen. Maar een sector of beroepsgroep kan zichzelf ook verplichtingen opleggen. Je spreekt dan van ‘zelfregulering’. De overheid kan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen bij het nemen van dergelijke initiatieven, maar kan ook partijen daarvoor bij elkaar brengt. Zij kunnen dan samen initiatieven nemen om maatschappelijke opgaven op te lossen.

We willen liever zelfregulering dan overheidsregulering. Om het gebruik van  zelfregulering te stimuleren heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een beoordelingskader opgesteld. Dit kader maakt het mogelijk om beter te kunnen beoordelen of zelfregulering succesvol zal zijn. Daarbij wordt vastgesteld welke voorwaarden en factoren belangrijk zijn.

Terug naar boven

2. Hoe gebruik je het instrument zelfregulering?

Bij het opstellen van nieuw beleid of nieuwe regelgeving kan je gebruik maken van zelfreguleringsinitiatieven. Maar zelfregulering kan soms ook nieuwe wetgeving voorkomen of bestaande wetgeving overbodig maken.

Terug naar boven

3. Achtergrondinformatie

Terug naar boven

4. Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023