Standaardregeling

Inhoudsopgave

1. Wat is een standaardregeling?

Algemeen

Een standaardregeling geeft aanvullende regels voor bijzondere soorten van overeenkomsten binnen een bepaalde bedrijfstak of beroep. Een standaardregeling is, anders dan bij algemene voorwaarden, van rechtswege van toepassing.

Een voorbeeld van een bijzondere soort overeenkomst is een verzekeringsovereenkomst. Voor zo’n bijzondere soort overeenkomst zou dus een standaardregeling kunnen worden opgesteld. Op dit moment is het instrument echter nog niet gebruikt, en zijn er nog geen standaardregelingen vastgesteld (dus ook niet voor verzekeringsovereenkomsten).

Kenmerken standaardregeling

Een standaardregeling wordt vastgesteld door een commissie die door de Minister van Justitie wordt benoemd. Een standaardregeling moet tevens zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie. Er zijn op dit moment nog geen commissies benoemd, omdat er nog geen standaardregelingen zijn vastgesteld. Een dergelijke commissie moet voor een belangrijk gedeelte bestaan uit leden van representatieve organisaties. Voor de totstandkoming van een standaardregeling op het consumentengebied, is derhalve betrokkenheid van consumentenorganisaties vereist.

Terug naar boven

2. Hoe gebruik je een standaardregeling?

Het gebruik van standaardregelingen kan helpen om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de contractuele regelingen tussen partijen. Een standaardregeling garandeert immers een afweging van de betrokken belangen. Daarmee heeft een standaardregeling voordelen boven algemene voorwaarden die in het belang van één van de partijen kan zijn opgesteld.

Terug naar boven

3. Contactgegevens

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023