Naleving

Het instrument, ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), helpt je om stapsgewijs de motieven voor het wel of niet naleven van regels in kaart te brengen en biedt op basis van je analyse oplossingsrichtingen.

Hoe het InterventieKompas werkt

Het CCV InterventieKompas is een gestructureerde vragenlijst waarmee jij met de doelgroep zelf of met mensen die de doelgroep kennen in gesprek kunt gaan en in vier stappen kunt achterhalen waarom een bepaalde groep zich niet (of wel) aan de regels houdt. Deze inzichten geven jou de ‘knoppen om aan te draaien’ om het gewenste gedrag te stimuleren. Daarbij geeft het InterventieKompas ter inspiratie voorbeelden van (gedrags)interventies die je kunt gebruiken voor een passende aanpak. Het instrument is gemaakt volgens de laatste inzichten binnen de gedragswetenschap.

Laatst gewijzigd op: 28-3-2023