Milieueffectentoets (MET)

Inhoudsopgave

Beschrijving

De Milieueffectentoets (MET) toetst (de gevolgen van) een ontwerp-regelgeving ten aanzien van de volgende milieueffecten:

  • het energiegebruik;
  • de mobiliteit;
  • het verbruik en beheer van de voorraden van grondstoffen;
  • afvalstromen;
  • emissies naar de lucht;
  • emissies naar de bodem;
  • emissies naar het oppervlaktewater;
  • de beschikbare fysieke ruimte.

Terug naar boven

Meer informatie

Relevante Beleidskompas vragen
Relevante Beleidskompas vragen
4. Wat zijn de gevolgen van deze opties?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-4-2023