Aanwijzingen voor convenanten

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

Voordat we ingaan op de Aanwijzingen voor convenanten is het goed om te weten wat we bedoelen met een convenant. Een convenant is een schriftelijke afspraak van de overheid met een of meer partijen over het leveren van prestaties. Een convenant heeft het realiseren van bepaald beleid van de Rijksoverheid als doel. Aan de ene kant geeft een convenant ruimte aan doelgroepen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Aan de andere kant kan de overheid hiermee randvoorwaarden stellen die realisering van het beleid garanderen.

Terug naar boven

2. Wat zijn de Aanwijzingen voor convenanten?

In de Aanwijzingen voor convenanten staan voorschriften voor het opstellen van convenanten door de rijksoverheid. Deze voorschriften gaan over:

  • de afwegingen bij het sluiten van convenanten;
  • inhoudelijke- en procedurele eisen bij het opstellen van convenanten;
  • en de mate waarin de afspraken kunnen worden afgedwongen.

Terug naar boven

3. Waarom zijn de Aanwijzingen voor convenanten nodig?

Aanwijzingen voor convenanten is een verplichte kwaliteitseis bij het opstellen van convenanten van de rijksoverheid. Het opvolgen van de instructies bij het opstellen of beoordelen van een convenant helpt je om de juridische kwaliteit van de convenanten te beschermen. De Aanwijzingen voor convenanten richten zich tot bewindspersonen en ambtenaren bij de rijksoverheid.

Terug naar boven

4. Wanneer gebruik ik de Aanwijzingen voor convenanten?

Je gebruikt de Aanwijzingen voor convenanten als je overweegt een convenant te gaan sluiten of als je daar al mee bezig bent.

Terug naar boven

5. Hoe wordt het gebruik van de Aanwijzingen voor convenanten getoetst?

Het naleven van de Aanwijzingen is een verantwoordelijkheid van het departement dat een convenant maakt of beoordeelt. Er is geen toetsingsinstantie die specifiek op de Aanwijzingen voor convenanten toetst.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?

Zie ook de pagina over het beleidsinstrument convenant.

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Neem voor vragen over de toepassing van de Aanwijzingen voor convenanten contact op met de juridische directie van je eigen departement.

Terug naar boven