Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst

Inhoudsopgave

1. Wat is de verplichte kwaliteitseis?

De Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst staat in de Staatscourant.

Terug naar boven

2. Wat zijn de Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst?

De aanwijzingen voor marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst zijn aanwijzingen van de Minister President over de mogelijkheden die overheidsorganisaties hebben om marktactiviteiten uit te voeren. Bij het uitvoeren van marktactiviteiten moet namelijk rekening worden gehouden met de concurrentiepositie van de overheidsorganisaties op de private markt. De aanwijzingen zijn een hulpmiddel bij de belangenafweging hierover.

Terug naar boven

3. Waarom zijn de aanwijzingen voor marktactiviteiten door overheidsorganisaties nodig?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ongelijkheden die ontstaan in concurrentieverhoudingen als de overheid concurreert met het bedrijfsleven. Daar zijn verschillende redenen voor. In de afgelopen decennia is het beleid van de rijksoverheid vooral gericht geweest op herstel van de overheidsfinanciën en het uitbesteden van overheidstaken. Tegen die achtergrond hebben publieke organisaties marktactiviteiten ontwikkeld.

Daarbij hebben overheidsorganisaties vaak een gunstigere uitgangspositie dan particuliere ondernemingen. Zij kunnen bij het verrichten van marktactiviteiten gebruik maken van voordelen van de uitoefening van een overheidstaak. Zij beschikken bijvoorbeeld over publieke middelen en gegevensbestanden of hoeven bepaalde fiscale heffingen niet te betalen. Dit kan leiden tot ongelijke concurrentieverhoudingen tussen aanbieders in de markt. Dat is niet goed voor het functioneren van de Nederlandse goederen- en dienstenmarkten. Aanvankelijk was er vrij weinig aandacht voor eventuele marktverstoringen die kunnen ontstaan. Dat is inmiddels anders.

Er is nu het besef dat goed functionerende goederen- en dienstenmarkten van cruciaal belang zijn voor het aanpassings- en vernieuwingsvermogen van een economie en daarmee voor het perspectief op een duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast zijn er ook andere belangrijke aspecten waar je aan moet denken bij het ontwikkelen van marktactiviteiten door overheidsorganisaties, bijvoorbeeld integriteit en legitimiteit van de overheid.

Terug naar boven

4. Wanneer gebruik ik de aanwijzingen voor marktactiviteiten door overheidsorganisaties?

Je gebruikt deze aanwijzingen als je regelgeving ontwikkelt waarin overheidsorganisaties marktactiviteiten gaan verrichten.

Terug naar boven

5. Hoe wordt het gebruik van de aanwijzingen voor marktactiviteiten door overheidsorganisaties getoetst?

Voorgenomen regelgeving wordt voorafgaande aan behandeling in voorportaal, onderraad en ministerraad getoetst door de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij regelgeving waarin overheidsorganisaties marktactiviteiten gaan uitvoeren, gebruikt JZW deze aanwijzingen als leidraad voor toetsing.

Terug naar boven

6. Waar vind ik meer informatie?  

De complete aanwijzingen tref je in de Vaststelling aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst.

Terug naar boven

7. Wie kan mij verder helpen?

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 26-6-2023