Nr. 47a (Actieve openbaarmaking nota’s)

Bij het verzenden van stukken door een of meer bewindspersonen aan het parlement dient steeds bezien te worden of daarbij de door de bewindspersoon gebruikte onderliggende departementale nota’s moeten worden meegezonden. Meer informatie hierover is te vinden in de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s. Ministeries hebben hierover veelal ook eigen instructies en andere informerende documenten opgesteld die medewerkers kunnen raadplegen.

Laatst gewijzigd op: 10-4-2024