Nr. 50 (Vervaardiging van Kamerstukken)

De Tweede Kamer is verantwoordelijk voor het vervaardigen van de door de regering ingediende wetsvoorstellen (artikel 15.15 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Zo mogelijk worden behalve de papieren exemplaren, die door het Kabinet van de Koning worden aangeleverd, ook alle stukken per e-mail of op digitale gegevensdragers (dvd, usb-sticks etc.) aan de Griffie plenair verstrekt door het departement. De Griffie plenair geeft vervolgens Sdu opdracht tot het drukken van de stukken.

Laatst gewijzigd op: 21-2-2022