Nr. 59 (Nader verslag en nota naar aanleiding van het nader verslag)

Op grond van artikel 9.4, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer blijft in de regel de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen tot één ronde beperkt. Niettemin kan de behandelend commissie na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag besluiten een nader verslag uit te brengen (artikel 9.4, derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer) waaruit blijkt dat zij de behandeling door de Tweede Kamer - al dan niet onder voorbehoud - voldoende voorbereid acht. Houdt een gemaakt voorbehoud in dat de commissie nog antwoord verwacht op in het nader verslag gestelde vragen, dan reageert de bewindspersoon met een nota naar aanleiding van het nader verslag. Voor de nota naar aanleiding van het nader verslag geldt voor het overige hetzelfde als voor de nota naar aanleiding van het verslag (zie nr. 58).

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022