Nr. 53 (Uitbrengen van een persbericht)

In het algemeen zal bij indiening bij de Tweede Kamer een persbericht worden verspreid. Dit persbericht zal vaak uitgebreider van inhoud zijn dan het eventueel reeds na de behandeling in de ministerraad uitgebrachte persbericht (zie nr. 31). Het persbericht wordt opgesteld door of in overleg met de afdeling voorlichting van het betrokken ministerie. De verspreiding van het persbericht geschiedt door de afdeling voorlichting. Het verdient aanbeveling één of meer exemplaren van de ingediende stukken ter beschikking te stellen van de afdeling voorlichting (ter inzage voor journalisten en andere belangstellenden) en dit daarnaast ook digitaal te doen. Zie informatie over communicatie op rijksportaal.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018