Nr. 48 (Afschriften aan de Eerste Kamer)

Van alle wetsvoorstellen en stukken die in het kader van de behandeling daarvan aan de Tweede Kamer worden gezonden, wordt door het ministerie van de eerste ondertekenaar ook een exemplaar gezonden aan de griffie van de Eerste Kamer. Een officiële aanbiedingsbrief van Minister of Secretaris-Generaal is hierbij niet nodig. Evenmin wordt een begeleidend memo over de contactambtenaar bijgevoegd. Verwarring met door de Eerste Kamer te behandelen stukken kan worden voorkomen door de toezending niet bij officiële, door de minister te tekenen brief te laten geschieden.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018