Nr. 54 (Nota van verbetering)

Bij de in nr. 51 genoemde controle kunnen in het vervaardigde Kamerstuk van het wetsvoorstel afwijkingen worden ontdekt ten opzichte van de ingediende tekst. Ook andere Kamerstukken, zoals memories van toelichting of nota's van wijziging, die niet ter controle aan het ministerie zijn voorgelegd, kunnen drukfouten bevatten.

Het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer beschikt over de mogelijkheid om in strikt noodzakelijke gevallen zulke drukfouten in Kamerstukken te doen herstellen met een herdruk of via een nota van verbetering. Van dit laatste middel wordt slechts gebruik gemaakt ingeval het een voorstel van wet of nota van wijziging betreft en sprake is van een omvangrijk stuk (en slechts enkele drukfouten) of als dit om politieke redenen noodzakelijk is. Van een herdruk (of een nota van verbetering) kan alleen sprake zijn als het gaat om het herstellen van afwijkingen tussen de ingediende en de vervaardigde tekst van een Kamerstuk (zie ook de toelichting bij Ar 6.27). De herdruk of nota van verbetering wordt dus niet gebruikt voor het herstellen van kennelijke missstellingen in het voorstel zoals dat aan de Tweede Kamer is gezonden. Dergelijke wijzigingen kunnen door de betrokken bewindspersoon bij nota van wijziging worden aangebracht.

Het Bureau Wetgeving zal bij drukfouten in toelichtende stukken (bijv. de memorie van toelichting) alleen overgaan tot het uitbrengen van een herdruk als het storende fouten betreft en de verbetering noodzakelijk is voor een goed begrip van de stukken. Hiertoe kan contact worden opgenomen met het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer.

Herdrukken van Kamerstukken (evenals nota’s van verbetering) kunnen slechts worden verzorgd door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer: ministeries kunnen hiertoe niet zelfstandig overgaan.

Laatst gewijzigd op: 14-5-2020