Nr. 63 (Mondeling overleg met Kamercommissie (wetgevingsoverleg))

De commissie kan in elke stand van het onderzoek van een voorstel van wet schriftelijk of mondeling met de regering in overleg treden. Als de commissie daarbij besluit tot een mondeling overleg over het wetsvoorstel, dan heeft dit plaats in de vorm van een wetgevingsoverleg (zie de artikelen 7.25 en 7.26 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Een dergelijk besluit tot het houden van een wetgevingsoverleg wordt doorgaans bij de afronding van vooronderzoek genomen. Na het wetgevingsoverleg zal nog slechts plenair over het wetsvoorstel worden beraadslaagd, indien de Kamer daartoe uitdrukkelijk besluit (zie artikel 9.10, derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

Daarnaast kan de Kamer plenair besluiten dat de commissie een wetgevingsoverleg houdt waarin het wetsvoorstel artikelsgewijs wordt behandeld (zie artikel 9.10, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, en nr. 67 over de bijzonderheden van een artikelsgewijze behandeling).

In alle gevallen stelt de Kamer het tijdstip en de dag voor het wetgevingsoverleg vast (artikel 7.27, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

Tot het wetgevingsoverleg hebben alle leden van de Tweede Kamer toegang. De bewindspersoon kan zich doen vergezellen door ambtenaren. De commissie kan zich in het wetgevingsoverleg ook door de ambtenaren laten inlichten als dat de instemming van de bewindspersoon heeft (zie artikel 7.29 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

Van het wetgevingsoverleg wordt door de Dienst Verslag en Redactie een woordelijk verslag gemaakt (artikel 15.6, eerste lid, onder c, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer), dat door de Kamer wordt gepubliceerd in een kamerstuk (artikel 15.10, derde lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Dit Kamerstuk wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de griffier van de commissie, die tevoren een concept aan de betrokken bewindspersonen en Kamerleden zendt.

Laatst gewijzigd op: 21-2-2022